zostań partnerem powrót


WARUNKI PROWADZENIA BIURA WGN NIERUCHOMOŚCI


KORZYŚCI PARTNERA WGN

• partner zatrzymuje 100 % wypracowanego przez siebie obrotu;
funkcjonowanie w ramach WGN – Największego Koncernu Obrotu Nieruchomościami w Polsce
dostęp do największej w Polsce bazy ofert nieruchomości MLS-WGN, umożliwiającej osiąganie wysokich przychodów w ramach własnego biura,
bieżąca pomoc formalno – prawna,
niskie koszty inwestycji – przy przystąpieniu do Grupy WGN nie jest wymagany duży kapitał, szybki zwrot wkładu własnego,
zdecydowana przewaga na rynku zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, apartamentowo-rezydencjalnych oraz na rynku deweloperskim,
wielopłaszczyznowa współpraca ze Strategicznym Partnerem WGN – Grupą Realty Executives International / USA,

 

skuteczność w pozyskiwaniu nieruchomości na wyłączność i sprzedaż bezpośrednią, dzięki szerokiemu, profesjonalnemu marketingowi łatwość w docieraniu do szerokiej rzeszy kontrahentów,
telefoniczny serwis obsługi Partnera – helpdesk,
współpraca na zasadach partnerskich,
prestiż marki WGN oraz ugruntowana pozycja na rynku gwarantują profesjonalną obsługę klientów i sukces w obrocie nieruchomościami,
prestiż laureata Nagrody JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii usługa – decyzją Kapituły „Biznes Raport” Dziennik Gazeta Prawna oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Nagroda została przyznana za kompleksowe doradztwo w obrocie nieruchomościami dla firm i konsumentów zgodnie z Systemem Jakości ZJ WGN
profesjonalna, wielopłaszczyznowa reklama w Polsce i na świecie,
systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
obecność na największych w Europie Targach Nieruchomości, Finansów i Inwestycji, jak MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium.


W OPŁACIE LICENCYJNEJ

korzystanie z logotypu WGN,
dostęp do know-how wypracowanego przez 23 lata obecności na rynku nieruchomości,
schematy i struktury organizacyjne bezpiecznego funkcjonowania biura WGN,
zasady zarządzania biurem WGN,
zasady budowania stabilnego i kreatywnego zespołu doradców ds. nieruchomości i kredytów,
procedury gromadzenia i obiegu dokumentów w biurze WGN – System Jakości ZJ WGN,
księgi standardów: ponad 100 dokumentów – m.in. oferty handlowe oraz umowy pośrednictwa sprzedaży dla deweloperów, wykaz dokumentów niezbędnych przy zawieraniu umów pośrednictwa, wzory umów agencyjnych dla doradców z działalnością gospodarczą i bez działalności dla asystentów i licencjonowanych pośredników, wzory umów najmu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, wzory raportów marketingowych przy sprzedaży nieruchomości, atuty WGN przy zawieraniu umów pośrednictwa na wyłączność, zasady systemu sprzedaży bezpośredniej, zasady bezpieczeństwa umów i transakcji, wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO
zasady współpracy z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi oraz deweloperami,
system aranżacji i standardy nowoczesnego wnętrza biura WGN,
system identyfikacji wizualnej: znaków i logotypów, zewnętrznych oznaczeń biura WGN, typografii dekoracyjnej, druków firmowych, akcydensów, itp.
eksport i dostęp do wszystkich ofert nieruchomości w międzynarodowej bazie MLS-WGN (Multiple Listing |System WGN) – systemu wielokrotnej wymiany ofert nieruchomości oraz informacji i współpracy pomiędzy biurami WGN, skupiającej ponad 23 tys. ofert,
dostęp do nowoczesnego programu iNET.wgn.online mającego opinię najlepszego w Polsce, obsługującego Oddziały WGN, system  MLS WGN oraz automatyczny eksport ofert do około 250 portali i serwisów internetowych.  Program posiada CRM – narzędzia istotne w nowoczesnym biurze w zarządzaniu zleceniami i kontaktami klientów oraz pracą zespołu doradców,
własny portal internetowy w 65 językach dla franczyzobiorcy z wyszukiwarką ofert,
profesjonalne doradztwo i pomoc w prawidłowej ocenie pojawiających się problemów (minimalizacja ryzyka popełnienia błędów),
pomoc i wsparcie w wykonywaniu czynności szeroko pojętego zakresu obrotu nieruchomościami, w tym również prawną,
partycypacja w kosztach działań marketingowych franczyzobiorcy na rynkach lokalnych,
szkolenia podnoszące profesjonalizm, skuteczność i bezpieczeństwo pracy pośrednika – dofinansowanie uczestnictwa w 3 dniowych szkoleniach WGN-owców w ramach Kongresów Szkoleniowych WGN organizowanych dwa razy w roku. Licencjonowani pośrednicy otrzymują punktowane zaświadczenia w ramach doskonalenia zawodowego nadawane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
finansowanie udziału w Konwentach Dyrektorów Oddziałów WGN.


W OPŁACIE NA MARKETING

eksport ofert Franczyzobiorcy na portal www.wgn.pl, serwis w 65 językach będący czołowym w Polsce kompendium wiedzy nt. rynku nieruchomości, inwestycji i finansów,
eksport ofert Franczyzobiorcy do ponad 240 portali i serwisów,
reklama ofert nieruchomości franczyzobiorcy w wydawnictwie WGN,
reklama ofert nieruchomości komercyjnych i apartamentowo – rezydencjalnych Franczyzobiorcy w katalogu – „Investment Properties WGN Group” (w wersji angielsko-polskiej) i publikacja ofert na Komercja24.pl oraz na ApartamentyPolska.com.pl
reklama ofert komercyjnych i apartamentowych Franczyzobiorcy w „Property Journal” (czasopismo angielsko-polskie),
publikacja filmowych ofert nieruchomości Franczyzobiorcy na TV.wgn.pl
promocja i reklama Grupy WGN w mediach m.in. w dziennikach np. Gazeta Wyborcza, Polska The Times, Rzeczpospolita, w wydawnictwach branżowych,
promocja i reklama ofert nieruchomości Grupy WGN na targach ogólnopolskich i międzynarodowych,
prezentacja eksperckich raportów i wypowiedzi Franczyzobiorcy nt. rynku nieruchomości, inwestycji i finansów w prasie i na czołowych portalach,


WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PARTNER

posiadać działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz jako opcja pośrednictwa finansowego,
lokal w atrakcyjnym punkcie miasta (preferowany parter) o pow. min. 25 m2, konieczność umieszczenia zewnętrznego szyldu min. 3,5 m2, lokal w odległości min. 0,5 km od istniejących biur WGN,
licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zatrudnianie osoby z uprawnieniami na umowę agencyjną lub umowę zlecenie,
zawarcie umowy o współpracy gospodarczej (nabycie franczyzy) w formie aktu notarialnego (w dniu podpisania umowy następuje przeszkolenie z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wg systemu i standardu WGN, procedur wg Systemu Jakości ZJ WGN – zarządzania Biurem i doradcami oraz przekazanie know-how.
umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 4-miesięcznym okresem wypowiedzenia.


OPŁATY PONOSZONE PRZEZ PARTNERA:

jednorazowa opłata franczyzowa – 1200 zł oraz opłata notarialna – 430 zł, powiększone o podatek VAT,
opłaty miesięczne są stałe i niezależne od obrotu biura:

– franczyzowa – równowartość w złotych polskich 145 EUR + VAT,
– marketingowa – 320 zł + VAT.
W miastach poniżej 20 tys. mieszkańców miesięczna opłata franczyzowa wynosi 90 EUR + VAT. WGN KREDYTY (opcja dowolna)


WGN KREDYTY (opcja dowolna)

Franczyzobiorca może w dowolnym czasie poszerzyć zakres działalności w obrocie nieruchomościami o POŚREDNICTWO FINANSOWE pozwalające na kompleksową obsługę klienta w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i kredytów, a zarazem zwiększenie dochodu firmy.
Umowa zawierana jest bez dodatkowych opłat wstępnych. Partner otrzymuje dostęp do aktualnej oferty 20 banków, systemu informatycznego aplikacji kredytowych, zostaje przeszkolony z procedur pozyskiwania kredytobiorców, udzielania kredytów bankowych i budowy zespołu doradców kredytowych.
WGN Kredyty zajmuje się kompleksową obsługą doradczą, począwszy od analizy zdolności kredytowej, poprzez wybór najlepszej oferty banku, przygotowanie wniosku kredytowego i podpisaniem umowy kredytowej. Narzędziem wspomagającym jest portal www.wgnkredyty.pl. Opłata miesięczna wynosi równowartość 15 EUR + VAT.

WGN – największy polski koncern obrotu nieruchomościami i jeden z większych w Europie. Posiada ponad 70 biur, w których pracuje ponad 500 doświadczonych agentów, analityków, prawników oraz doradców ds. nieruchomości, inwestycji, finansów i przedsięwzięć deweloperskich. Działa dynamicznie i z sukcesem od 23 lat. Szeroka oferta nieruchomości komercyjnych i apartamentowo-rezydencjalnych zachęca do współpracy inwestorów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Przekłada się to bezpośrednio na rekordową ilość przeprowadzonych transakcji. Dzięki stabilnej pozycji rynkowej oraz zaufaniu klientów baza nieruchomości MLS-WGN prezentowana m.in. na portalu www.wgn.pl powiększa się codziennie o kolejne kilkaset ofert.
W swojej historii, Grupa WGN wykonała usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa inwestycyjnego, jak również międzynarodowego marketingu dla ponad 80.000 firm i instytucji z ponad 70 krajów.
WGN w 2012 roku przeprowadził ponad 4700 transakcji i pośredniczył w sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 1,2 mld złotych.  WGN na koniec roku 2012 posiadał w swojej bazie MLS – WGN ponad 23 tysiące ofert nieruchomości o wartości 10,5  mld PLN. WGN posiada zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku, zapewniając klientom kompleksową obsługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i doradztwa kredytowego.


Kontakt:
tel. 71 337 84 39, wgn@wgn.pl


Drukuj
Masz pytanie?
Kontakt

Słownik finansowy

K
Koszty utrzymania

Kwota wydatków miesięcznych gospodarstwa domowego lub poszczególnych osób brana do analizy finansowej przez bank. Najczęściej są to sztywno ustalone kwoty. Na przykład kwota utrzymania jednej osoby przyjęta przez bank to 600zł.

Słownik zawiera wyjaśnienia terminów i pojęć z zakresu prawa i bankowości

Kursy walutKurs z dnia
2017-10-19

Waluta Kurs Zmiana %
chfCHF 3.6695 -0.0038 0.1
usdUSD 3.5896 -0.011 0.31
eurEUR 4.2381 +0.0088 0.21
gbpGBP 4.7208 -0.0184 0.39
Aktualizacja codziennie o godz. 14:00. zobacz kursy archiwalne


Partnerzy serwisu